Aktualnie znajdujesz się na:  OfertaDla budownictwaGeowłókninyCzytaj dalej

Geowłókniny

geow.jpg       Geowłóknina

GEOTESS

Już od ponad dwudziestu lat Grupa Industrie Maurizio Peruzzo oferuje na rynku europejskim geowłókniny, szeroko stosowane w budownictwie wodnym, lądowym, kolejnictwie oraz ochronie środowiska.
Korzystając z tego doświadczenia, w 2007 roku Spółka IMP Comfort uruchomiła w Świdnicy nowoczesną linię do produkcji geowłóknin sprzedawanych pod nazwą handlową GEOTESS®.
Są one produkowane zarówno z włókien polipropylenowych jak i poliestrowych, w procesie igłowania mechanicznego z możliwością termicznego wykończenia powierzchni. Powyższa technologia zapewnia możliwość sterowania parametrami gotowych geowłóknin w zależności od zastosowania i pełnionych funkcji.
Wyroby typu GEOTESS® nie zawierają żadnych niebezpiecznych związków chemicznych (np. żywic formaldehydowych, ftalanów czy innych związków) a tym samym są przyjazne dla środowiska. Geowłókniny polipropylenowe są odporne na działanie grzybów i pleśni co zostało potwierdzone wynikami badań wykonanych w niezależnym instytucie British Textile Technology Group.
Posiadanie certyfikatów: Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oraz Certyfikatu Zgodności Instytutu Kolejnictwa spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu handlowego wyrobów budowlanych o nazwie GEOTESS®.


Budowa torowisk i dróg
GEOTESS® przejmuje powstające naprężenia dynamiczne oraz powstrzymuje poszczególne warstwy podłoża przed wymieszaniem się, co znacznie wzmacnia podłoże i wydłuża czas eksploatacji ciągów komunikacyjnych, a jednocześnie zmniejsza ilość kruszywa potrzebnego przy ich budowie.

 

Budowa tam, zbiorników wodnych, nasypów, regulacja rzek i umacnianie skarp
Geowłókniny GEOTESS® umożliwiają swobodny przepływ wody oraz gazu, ale zapobiegają migracji cząsteczek gruntu, która powoduje osłabienie parametrów nośnych gruntu i jego systematyczne wypłukiwanie, co w konsekwencji może prowadzić do jego osuwania się.


Budowa zbiorników paliw płynnych, stacji benzynowych składowisk odpadów komunalnych czy też kompostowni
Środowisko naturalne jest bardzo podatne na zanieczyszczenia generowane przez naszą cywilizację i dlatego musi być szczególnie chronione. Właśnie dla zabezpieczenia geomembran oraz folii przed mechanicznymi uszkodzeniami i przedostaniem się niebezpiecznych substancji do gruntu stosuje się GEOTESS®. Dodatkowo, dzięki swej wodoprzepuszczalności GEOTESS® odprowadza ścieki i gazy powstające w składowiskach odpadów.


Budowa tuneli i lotnisk.
Tunele i lotniska to obiekty inżynierii lądowej o szczególnych wymaganiach. Również tu, dla wzmocnienia podłoża i w celu przejmowania naprężeń dynamicznych stosuje się GEOTESS®


 


Podjazd do garażu, dojazd tymczasowy, chodniki i ścieżki wokół domu, tarasy

GEOTESS® wydatnie poprawia parametry mechaniczne podłoża i jednocześnie przepuszcza wodę i gazy. W tym właśnie celu układana jest pomiędzy warstwami ziemi. Po wyłożeniu gruntu geowłókniną GEOTESS® mamy przygotowany teren pod kostkę brukową lub wylanie betonu. Geowłókniny pozwalają również ograniczyć ilość kruszywa niezbędnego do podbudowy drogi czy tarasu nawet o połowę, bez utraty stabilności podłoża. GEOTESS® stanowi również świetny materiał przy budowie przydomowych kortów.


Ochrona budynków
GEOTESS® chroni instalację drenarską wokół budynku przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zamuleniem. Użycie geowłóknin sprawia, iż system drenarski działa sprawnie i skutecznie: odprowadza wodę nawet po wielu latach eksploatacji budynku. Dodatkowo GEOTESS® może zabezpieczać przez przebiciem folii kubełkowej stanowiącej izolacje elewacji budynku.

Baseny i oczka wodne 
Folie używane jako warstwa uszczelniająca w basenach lub oczkach wodnych są bardzo cienkie i podatne na przebicia mechaniczne. GEOTESS® chroni je przed przebiciem od strony zewnętrznej i wewnętrznej, zapewniając szczelność konstrukcji mimo zmiennych temperatur.

Zielone dachy 
W warunkach miejskich, gdzie każdy metr kwadratowy powierzchni jest na wagę złota, GEOTESS®  przedstawia świetny materiał do konstrukcji zielonych dachów i tarasów. Dzięki swym właściwościom filtracyjnym, przy jednoczesnej dużej wytrzymałości na przebicie, utrzymuje grunt wraz z sadzonkami w stałym miejscu.


Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Drenaż, aby był skuteczny, musi być drożny. Geowłóknina GEOTESS® zatrzymuje - błoto, muł przed przedostaniem się do warstwy drenarskiej wokół rur, który inaczej blokowałby działanie całego systemu. Stanowi tani i skuteczny sposób na wieloletnią eksploatację całego systemu drenarskiego.