Aktualnie znajdujesz się na:  OfertaDla budownictwaFolie fundamentowo-izolacyjneCzytaj dalej

Folie fundamentowo-izolacyjne

izoflex1.JPG        Folia do izolacji pionowej kubełkowa

Folia fundamentowa należy do grupy materiałów hydroizolacyjnych nazywanych foliami wytłaczanymi, kubełkowymi stosowanymi do osłony fundamentów, posadzek, stropów, ścian  i tarasów. Wszystkie odmiany folii fundamentowych wykonane są z twardego polietylenu (HDPE) charakteryzującego się dużą odpornością na wszystkie substancje występujące w glebie. Kształt kubełków jest tak dobrany aby naciski ziemi nie powodowały zgniecenia folii. Otwarte od strony nasypu kubełki wypełniają się ziemią  i dzięki temu rozkład nawet największych sił działających na folię jest dla niej korzystny.
Jednak aby prawidłowo zastosować ten znany już materiał warto wiedzieć, że : wybór rodzaju hydro-izolacji oraz sposobu jej zastosowania zale­żą od rodzaju gruntów występujących w podłożu oraz poziomu wody gruntowej. W związku z tym możemy podzielić hydro-izolacje na dwie zasadnicze grupy :
- izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) chronią­ce podziemne części budynków przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego ;
- izolacje przeciwwodne (średnie i ciężkie) chro­niące podziemne elementy budynków przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatycz­ne.
Hydro-izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) można stosować jedynie w budowlach, których fundamenty usytuowane są powyżej poziomu wód gruntowych a przeciwwodne (średnie i ciężkie) w budynkach posadowionych poniżej zwierciadła wód gruntowych.
Jednak w wielu wypadkach, mimo występowania wód gruntowych poniżej fundamentów, stosuje się zabezpieczenia przeciwwodne z powodu zwykłej zapobiegliwości, ponieważ woda potrafi zaskoczyć i spowodować duże straty. Przykładem mogą być wody opadowe pochodzące z opadów atmosferycznych a przesączające się w gruncie.  W zależności od wielkości i zmiennej częstotliwości występowania opady atmosferyczne mogą powodować stałe lub chwilowe zagrożenia dla fundamentów.
W dużej mierze stopień tych zagrożeń zależy od rodzaju gruntu, na którym jest lub ma być posadowiony budynek. Ściany piwnic w gruntach prze­puszczalnych, takich jak piaski i żwiry, wystarczy zabez­pieczyć izolacją przeciwwilgociową w postaci folii kubełkowych nazywanych również fundamentowymi lub geomembranami.  Bardzo dobre rezultaty daje położenie dwóch folii w odpowiedniej kolejności : na początku hydroizolacyjna folia polietylenowe (PE) o grubości 0,3 mm a na nią fundamentową. Możliwości łączenia współdziałających materiałów jest dużo więcej i w izolacjach przeciwwodnych (ciężkich) stosuje się układy warstw z papą na początku a później folią PE w funkcji poślizgowej i na końcu z folią kubełkową osłaniającą i drenującą cały układ materiałów.
Folie kubełkowe nazywa się foliami drenażowo-wentylującymi i stosuje się w wersjach wielowarstwowych np. z matami przesączającymi lub z  innymi materiałami wyspecjalizowanymi np. do tarasów zielonych. Można ich również używać do osuszania ścian piwnic od wewnątrz lub jako warstwa wentylująco-izolacyjna na tarasach. Są tak używane już od wielu lat. A warto wiedzieć, że tarasy klasyfikuje się również jako dachy i to te najtrudniejsze. Znane są również zastosowania tych wyrobów na ścianach oporowych i nasypach w budownictwie ziemnym i drogowym.
ZALETY:

 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna zapobiegająca uszkodzeniom wynikającym z ruchów terenu, zasypywania wykopów lub osiadania budynku
 • Łatwy i szybki montaż możliwy w każdych warunkach atmosferycznych
 • Odporność na kwasy znajdujące się w glebie, kwasy nieorganiczne, wodę
 • Szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenażowego
 • Zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną
 • Zwiększa izolacje termiczna ścian i fundamentów

 izoflex2.jpg

Folie fundamentowe posiadają również Aprobatę Techniczną mogą być wykorzystywane w inżynierii komunikacyjnej do:

 • wykonywania przesłon oddzielających grunt od budowli, umożliwiających szybkie odprowadzenie wody przesiąkającej z gruntu (zmniejsza ciśnienie hydrostatyczne działające na podziemne elementy budowli) oraz ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi warstw izolacyjnych elementów budowli mających kontakt z gruntem tj. ścian oporowych, przyczółków, obudów tuneli itp.
 • jako element systemu izolacji osłaniający właściwą warstwę izolacyjną
 • jako element do wykonywania warstw ochraniających uszczelnienia przy budowie przydrożnych rowów odwadniających, pod warunkiem zapewnienia stateczności warstwy przykrywającej folię oraz zabezpieczenia folii przed uniesieniem w wyniku działania siły wyporu wody znajdującej się poniżej folii

Zastosowanie:

Na ścianach fundamentów
Jako izolację przeciwwodną fundamentów lub dodatkową warstwę drenującą w systemach zabezpieczeń wodochronnych podziemnych części budynków. Folię fundamentową stosuje się często tylko dla ochrony bitumicznej masy uszczelniającej przed mechanicznymi uszkodzeniami (ziemią lub instalacjami). Zgodnie z Instrukcja ITB 408/2006, izolacje przeciwwilgociowe budynków z folii wytłaczanej fundamentowej wykonuje się wówczas, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczal­nych.

Na zasypywanych stropach
Folię fundamentową stosuje na hydroizolację, jako warstwę drenująco - wentylującą. W takim zastosowaniu trzeba wykonać odpowiednie spadki i dobrze funkcjonujący system odprowadzania wody z powierzchni stropu.

Na tarasach
Zastosowanie folii fundamentowej ma podobny cel jak w przypadku jego zastosowania na stropach zasypywanych ziemią. Z tą różnicą, że na tarasach przestrzeń stworzona przez wytłoczenia (kubełki ) spełnia funkcję wentylacji usuwającej wszelką wilgoć dzięki przepływowi powietrza. Realizacja tego zadania wymaga pozostawienia na brzegach tarasu wlotów do szczeliny wentylacyjnej z (co najmniej) dwóch stron tak aby powietrze mogło przepływać przez przestrzeń. Na wierzchu folii wylewa się warstwę zbrojonego betonu (szlichta).

Na wewnętrznych ścianach piwnic
W miejscach stałego zawilgocenia wewnętrznej strony ścian piwnic stosuje się folię fundamentową po to aby wentylowała ona ścianę umożliwiając stały przepływ powietrza usuwającego wilgoć. Takie zastosowanie wymaga realizacji przy podłodze szczeliny wlotowej do przestrzeni wentylującej ścianę oraz wylotu przy suficie pomieszczenia w piwnicy. Do folii fundamentowej od strony pomieszczenia trzeba przymocować tynk gipsowy (również płyty gipsowo-kartonowe) lub wapienny jako ostateczne wykończenie ściany. Oczywiście istnieją jeszcze inne możliwości efektownego wyłożenia ścian.

Pod posadzki piwnic
Jako warstwa drenująco-wentylująca spełniająca podobne funkcje jak na ścianach piwnic. Z tą różnicą że na folię fundamentową trzeba w tym zastosowaniu wylać zbrojona szlichtę jako podkład pod posadzkę.

Osłona murów oporowych
W tym zastosowaniu folia fundamentowa może działać tak samo jak na fundamentach drenując wody opadowe napierające na mury będące elementem budowli ziemnych lub mikroarchitektury.

kub3.jpg 

 

PARAMETR

Jednostka

IZOFLEX 400

Gramatura

g/m2

400

Długość

m

10;  20;  25;  30

Szerokość

m

3;  2,5;  2,0; 1,5; 1,0;  0,5

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
- w poprzek

 

N

 

≥ 250
≥ 250

Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
- w poprzek

 

N/50mm

 

≥ 250
≥ 200

Wodoszczelność

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

Trwałość wodoszczelności po działaniu chemikaliów

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

Trwałość wodoszczelności po starzeniu sztucznym

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
- w poprzek

 

%

 

≥ 15
≥ 12

Odkształcenie pod obciążeniem 20 kN/m2

 

%

 

≤ 25

Reakcja na ogień

-

klasa F

 

PARAMETR

Jednostka

IZOFLEX 500

Gramatura

g/m2

500

Długość

m

10;  20;  25;  30

Szerokość

m

3;  2,5;  2,0; 1,5; 1,0;  0,5

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
- w poprzek

 

N

 

≥ 400
≥ 400

Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
- w poprzek

 

N/50mm

 

≥ 350
≥ 320

Wodoszczelność

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

Trwałość wodoszczelności po działaniu chemikaliów

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

Trwałość wodoszczelności po starzeniu sztucznym

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
- w poprzek

 

%

 

≥ 25
≥ 15

Odkształcenie pod obciążeniem 20 kN/m2

 

%

 

≤ 10

Reakcja na ogień

-

klasa E

Parametry folii IZOFLEX stosowanych w budownictwie ziemnym i drogowym:

PARAMETR

500

550

600

650

675

700

750


Masa powierzchniowa
(g/m2)

500
(±50)

550
(±55)

600
(± 60)

650
(±65)

675
(±67,5)

500
(±50)

500
(±50)


Grubość folii bez
wytłoczeń (mm)

0,5
(-0,03)

0,55
(-0,03)

0,6
(-0,035)

0,65
(-0,035)

0,675
(-0,035)

0,7
(-0,04)

0,75
(-0,04)


Wytrzymałość na
rozciąganie (kN/m)
- wzdłuż pasma
- w poprzek pasma7 (-1,4)
7 (-1,4)7 (-1,4)
7 (-1,4)8 (-1,6)
8 (-1,6)8 (-1,6)
8 (-1,6)8 (-1,6)
8 (-1,6)10 (-2,0)
10 (-2,0)10 (-2,0)
10 (-2,0)


Wydłużenie względne
przy obciążeniu
maksymalnym (%)
- wzdłuż pasma
- w poprzek pasma
25 (±7)
20 (±6)
25 (±7)
20 (±6)
25 (±7)
20 (±6)
25 (±7)
20 (±6)
25 (±7)
20 (±6)
25 (±7)
20 (±6)
25 (±7)
20 (±6)


 

 JAK UKŁADAĆ IZOFLEX?

Zgodnie z Instrukcja ITB 408/2006, izolacje przeciwwilgociowe budynków z folii wytłaczanej fundamentowej wykonuje się wówczas, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczal­nych. Aby IZOFLEX dobrze spełniał tą funkcję muszą być spełnione następujące warunki:

 • zapewniona szczelności na zakła­dach
 • uszczelniona krawędź pozioma folii na powierzchni ściany
 • dobre uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w miejscach połączenia z izolacją poziomą .

PODSTAWOWE ZASADY

Folię IZOFLEX układa się w zastosowaniach pionowych - wytłoczeniami (kubełkami) w stronę murów, a w zastosowaniach poziomych - wytłoczeniami do dołu.

 • W czasie układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych zakłady pionowe (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 rzędów stożków, a zakłady poziome (połączenia góra - dół) mogą być mniejsze: 2-4 rzędy. Przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem (rys.1) lub samoprzylepną taśmą dwustronną (np. butylową) a większe w połączeniach bez kleju lub taśmy. Orientacyjnie: 3 stożki to zakład wielkości ok.10cm; 5 stożków - 15cm a 10 stożków - to zakład 30cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15cm.

   

  kub2.jpgkub1.jpg

   

   

   

   

  Rys.1                                                                  Rys.2

   

 • W zastosowaniach poziomych folii IZOFLEX (np. na tarasach) wszystkie zakłady muszą być takie same i powinny wynosić 3-4 rzędy.
 • W większości wypadków mocowanie jest potrzebne tylko na etapie układania i stanowi element pomocniczy, ponieważ folia IZOFLEX po zabudowaniu jest przysypana lub zalana betonem. O doborze detali mocujących decyduje rodzaj zastosowania.
 • Folia IZOFLEX może być mocowana dyblami, śrubami lub gwoździami najlepiej specjalnymi z odpowiednią podkładką (w ofercie posiadamy specjalnie przeznaczone do tego celu łączniki IZOFIX). Możliwe są również inne praktyczne mocowania. W niektórych przypadkach wystarczy samo zasypywanie przy użyciu tymczasowych podpór podtrzymujących folię w trakcie obsypywania. Po zasypaniu wykopu wystający brzeg folii może być ucięty do poziomu podmurówki lub gruntu. Tam gdzie jest to wymagane górna krawędź folii IZOFLEX może być wykończona specjalnym profilem zamykającym tzw. listwą wykończeniową.
 • Folia IZOFLEX powinna być mocowana powyżej uszczelnienia przeciwwilgociowego w zależności od rodzaju podmurówki.
 • W zależności od stopnia zagrożenia wodą oraz od sposobu wykorzystania piwnicy w osłanianym budynku dobiera się odpowiedni system materiałów stanowiących ochronę przeciwwilgociową. Jeżeli  wymaga tego projekt, należy wykonać odpowiedni drenaż wokół budynku (rys.2)
 • Pionowe warstwy drenujące i filtrujące (żwiru, piasek itp.) powinny być ułożone na grubości min. 0,5m od osłanianego fundamentu lub muru. Ich ziarnistość powinna być dobrana do struktury gruntu.
 • Rura drenażowa musi być obsypana ze wszystkich stron materiałem przesiąkającym o grubości min 20cm (żwir, grys lub żużel granulowany). Rura drenażowa powinna być ułożona tak, aby jej wierzch nie wystawał ponad górną kra­wędź łowy fundamentowej. Spadek rury musi mieć 0,5%. W większości przypadków wystarczy rura o średnicy 100-125mm.
 • Z powodu zagrożenia powstania zwilgocenia wodą rozpryskową oraz tworzenia się kałuż wzdłuż ściany budynku powinno się ułożyć pas żwiru o szerokości ok. 50cm i głębokości 20cm.

   

  Uwagi dodatkowe

  • Czym szerszy jest pas zakładu  tym trudniej jest zniwelować nierówności podłoża (odchyłki od płaskości) a połączenie jest tym sztywniejsze. Stąd wniosek, że przy pofałdowanym podłożu trzeba zastosować mniejsze zakłady i użyć wąskiej taśmy klejącej (np. butylowej) oraz docisnąć zakład dodatkowymi szczelnymi mocowaniami.
  • Przy pracach ziemnych jest problem z czystością - zawsze, pod zakład mogą dostać się jakieś zanieczyszczenia (ziemia lub piasek). Może to mieć znaczenie dla szczelności warstwy IZOFLEXu - zależy to od zastosowania i rodzaju zagrożenia wodą.
  • Specyfiką sposobu działania folii IZOFLEX jest podwójne działanie: folia izoluje i tworzy warstwę wentylująco-drenującą. Wykorzystanie tych własności zależy od sposobu zastosowania, określonego w projekcie budynku lub budowli.

 fund.jpg

 

powrót